ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Hatályos: 2022.12.01.-től

 

 

Preambulum

 

Üdvözöljük a honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlási szándékával, érdeklődésével megtisztel bennünket! Vásárlás előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF).

 

Jelen ÁSZF a Tensus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. webáruháza igénybevétele feltételeit szabályozza. Főszabály szerint az ÁSZF valamennyi rendelkezése irányadó valamennyi létrehozandó jogviszonyra.

 

Amennyiben a jelen ÁSZF-el, az egyes termékekkel vagy a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merül fel, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a honlapunkon megadott ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén! (https://tensus.hu/Kapcsolat/)

 

I.                 Az Eladó (Vállalkozás) adatai

 

Cégnév: Tensus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 89.

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Baross utca 89.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-188501

Adószám: 24906247-2-13

Képviselő: dr. Faludi Péter ügyvezető, Kecskeméti Mihály László ügyvezető

Telefonszám: +36202712535

E-mail: info@tensus.hu

Honlap: https://tensus.hu/  

Bankszámlaszám: 10400968-50526977-55541005

IBAN: HU71104009685052697755541005

 SWIFT kód: OKHBHUHB

 

II.                Tárhelyszolgáltató adatai

Név: SMB Best Admin Kft.

Székhely: 1163 Budapest, Máté utca 2.

Elérhetőség: +3616078139

Email: support@smbbest.hu

Weboldal: www.smbbest.hu

 

III.             Szerverek elérhetősége, műszaki védelmi intézkedések

 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,85% feletti. Rendszeres (napi egyszeri) mentés készül a teljes adattartalomról, probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok titkosítással vannak tárolva, kódolásuk processzorba épített hardveres támogatással lehetséges.

 

IV.            Az ÁSZF hatálya, elfogadása

 

Az Ön, mint Fogyasztó/Vevő (a továbbiakban a jelen ÁSZF vonatkozásában: „Fogyasztó”), és a Tensus Kft. (a továbbiakban a jelen ÁSZF vonatkozásában: „Társaság”), mint Eladó – együttesen a Felek (a továbbiakban: „Felek”) között – létrejövő szerződés tartalmát elsődlegesen a jelen ÁSZF rendelkezései határozzák meg. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott, illetve azon kérdésekben, melyekre kógens jogszabályok rendelkezései irányadók, a vonatkozó jogszabályokat a jogviszony szempontjából kötelező érvényűnek kell tekinteni.

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési  határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

A jelen ÁSZF, továbbá a szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem jelenti a teljes ÁSZF érvénytelenségét, illetve hatálytalanságát, az ÁSZF, illetve a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

 

A megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni és elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

V.              A szerződés nyelve, a szerződés formája

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Társaságunk nem  iktatja.

 

VI.            A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

 

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

 

Valamennyi, a Társaságunk által forgalmazott Termék gyári, új, eredeti.

 

VII.          Árak

 

Az árak forintban értendők, tartalmazzák az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti mindenkor érvényes ÁFÁ-t (jelen ÁSZF közzétételekor 27%). Társaságunk fenntartja az árak módosításának lehetőségét, ez azonban nem vonatkozik a már megkötött szerződésekre. Amennyiben a honlapon bármilyen oknál fogva hibás ár szerepel (nyilvánvalóan hibás árnak minősül a 0 Ft-os ár, vagy amennyiben a kedvezmény kalkulátor hibás számítást végez, vagy amennyiben a megvásárolni kívánt termékek darabszámát a rendszer hibásan adja össze), és megrendelés érkezik a termékre, de szerződést még nem kötöttét meg a felek, úgy Társaságunk felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Fogyasztó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos   jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

 

VIII.        A honlap használata

 

A honlapra történő belépés, illetve a vásárlás nem regisztrációhoz kötött, azonban a fogasztónak lehetősége van regisztrációra is.

 

A honlap az étrendkiegészítő Termékek bemutatását és online megrendelésének lehetőségét („Shop” menüpont) biztosítja a Fogyasztók (a jelen Fejezet tekintetében a továbbiakban: „Felhasználók”) számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A honlapra esetileg felkerülhetnek akciók is (tartalmazva az akcióval érintett terméket, az akció kezdeti és lejárati dátumát, vagy a kezdeti dátum és „a készlet erejéig megjelölés”-t.)

 

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni a nagyítót formázó ikonra történő kattintással. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok listaszerűen jelennek meg.

 

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben a kiválasztott termék mellett az „elfogyott” megjelölés szerepel, úgy a termék – a készlet hiánya miatt – átmenetileg nem rendelhető.

 

A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Társaságtól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A vásárlás ezen szakasza során jogosult megadni a Felhasználó az esetleges kedvezményre jogosító kuponkódot is.

 

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Társaságnak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

 

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon.

 

Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e- mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Társaság felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

 

IX.            A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendel” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Társaságunk részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

 

Ön a „Megrendel” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Társaságunk jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Társaságunk, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

X.              Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Fogasztó véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti a Fogyasztó a Társaságunk felé.

 

XI.            Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

 

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Társaságunk legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 72 órán belül e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor a Társaságunk által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

 

XII.          Fizetési módok

 

1.     Simple bankkártyás fizetés (OTP csoport)

 

A Fogyasztó választhatja a Simple fizetési megoldását, mely fizetési mód egyszerű és biztonságos.

 

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, a nem várt események megelőzésében segítséget nyújt.

 

A tranzakció lépései:

 • A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 • A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
 • A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó
 • A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

 

A Simple Online Fizetési Rendszer üzemeltetője és jogtulajdonosa az OTP Mobil Kft.

 

Bővebb információ: https://simple.hu/

 

2.     Utánvétel

 

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az „Utánvétel” fizetési módot. Fizetési mód: készpénzes vagy bankkártyás.

 

 

XIII.        Átvételi mód, átvételi díjak

 

1.     GLS futárszolgálat

 

Készpénzes, és bankkártyás fizetés is lehetséges.

 

Az átvétel díja

– házhozszállítás esetén: bruttó 990,- Ft

– csomagpontra történő szállítás esetén: bruttó 590,- Ft

 

Bruttó 20.000,- Ft feletti rendelési érték esetén a házhozszállítás ingyenes.

 

 

További információk az alábbi linken keresztül érhetők el: https://gls-group.com/HU/hu/home

 

XIV.        Teljesítési határidő

 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.

 

A Társaságunk késedelme esetén Ön jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Társaságunk a póthatáridőn belül nem teljesít, Ön jogosult a szerződéstől elállni.

 

XV.          Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

 

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Társaságunkhoz, Társaságunk a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti.

 

Társaságunk visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Ön a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Társaságunk nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Társaságunk a vételár kiegészítésére felhívhatja Önt.

 

XVI.        Külföldről történő vásárlás, külföldre történő értékesítés

 

A Társaságunk nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Fogyasztókat, azonban Társaságunk kizárólag Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

 

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

 

A külföldről történő vásárlásra vonatkozó eltérő, kiegészítő feltételek:

 • A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Társaságunk nem köteles a Fogyasztó tagállama szerinti nyelven kommunikálni a Fogyasztóval;
 • Társaságunk nem köteles megfelelni a Fogyasztó tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Fogyasztót ezekről a követelményekről;
 • A Társaságunk eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében;
 • Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Társaságunk által meghatározott pénznemben valósul meg;
 • a Fogyasztó kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar Fogyasztót ez a jog nem illet meg;
 • A Társaságunk a Termék átadása érdekében a magyar Fogyasztókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Fogyasztóknak Amennyiben a Fogyasztó az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét a Társaságunknál, ezzel élhet a nem magyarországi Fogyasztó is.

 

A Fogyasztó a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

 

XVII.      A Fogyasztókat megillető, jogszabályon alapuló tájékoztató

 

1.     Tájékoztató a fogyasztót megillető elállási jogról

 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Figyelemmel a Társaságunk által a webáruházban kínált Termékek jellegére, egészségvédelmi és higiéniai okokból a termék(ek) átadását, kézbesítését követő felbontását követően a Fogyasztó elállási jogát nem gyakorolhatja a webáruházban mindenkor elérhető étrendkiegészítő termékek – ideértve a bőrápolási termékeket is – vonatkozásában.

 

 

2.     Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról letölthető elállási nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

 

3.     A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

 

A Társaságunk a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

4.     A Társaságunk kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

4.1.       A Társaságunk visszatérítési kötelezettsége

 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Társaságunk legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

4.2.       A Társaságunk visszatérítési kötelezettségének módja

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Társaságunk a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Társaságunk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Társaságunkat felelősség nem terheli.

 

4.3.       Többletköltségek

 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Társaságunk nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 

4.4.       Visszatartási jog

 

A Társaságunk mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

5.     A fogyasztó kötelezettségei elállás vagy felmondás esetén

 

5.1.       A termék visszaszolgáltatása

 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Társaságunknak vagy a Társaságunk által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

5.2.       A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

 

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket a Társaságunk címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

 

5.3.       Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

 

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

6.     Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

 

A Társaságunk kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így a Társaságunk tevékenységére vonatkozóan, különösen olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

 

XVIII.    A szerződésszerű teljesítés követelményei

 

A terméknek és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

 

1.     Kellékszavatosság

 

1.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön a Társaságunk hibás teljesítése esetén a Társaságunkkal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

 

1.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaságunk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Társaságunk a webshopon keresztül forgalmazott étrendkiegészítő termékek esetében a kellékszavatossági igényt (amennyiben az megalapozott) – a termék jellegéből eredően – elsősorban kicseréléssel teljesíti.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaságunk adott okot.

 

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru a teljesítés időpontjától számított hat hónapon belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

 

1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a Társaságunkkal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Társaságunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2.     Termékszavatosság

 

2.1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

2.2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

XIX.        Panaszkezelés és jog- és igényérvényesítési lehetőségek

 

1.      A fogyasztó a termékkel vagy a Társaságunk tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

 

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti Társaságunkkal a panaszát, amely a Társaságnak, illetve a Társaság érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 

A szóbeli panaszt a Társaságunk köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus  hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Társaság – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Társaság indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Társaságunk köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Társaság nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Társaság köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Társaság a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a Társaság és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

2.      Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: https://www.kormanyhivatal.hu

 

3.      Bírósági eljárás

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

4.      Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A Társaságot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

 

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabásalkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

A Társaságunk székhelye szerint illetékes békéltető testületek elérhetőségei:

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em. 111.

Telefonszám: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu   Honlap: www.bekeltet.bkik.hu  

 

5.      Online vitarendezési platform

Önnek lehetősége van arra is, hogy az online vásárlásához kapcsolódó jogvitát az Európai Bizottság által létrehozott honlapon – online vitarendezésen – keresztül, regisztrálást követően, az erre vonatkozó kérelem kitöltésével és benyújtásával rendezze, ezzel elkerülve a bírósági eljárást.

 

A portálon a Felek közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

XX.          Szerzői jogok

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Tensus Kft.

 

XXI.        Adatvédelem

 

Társaságunk Adatkezelési tájékoztatója a honlap https://elastenshop.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ menüpontja alatt található.

 

XXII.      Vonatkozó jogszabályok

 

A jelen ÁSZF-re és az alapján létrejövő szerződéses jogviszonyokra a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február ) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április ) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) rendelet